Termeni si Conditii

Reteaua si Serviciile Furnizorului trebuie utilizate într-o maniera conforma cu scopurile vizate de acesta si pot fi utilizate numai în scopuri legale. Utilizatorii nu au permisiunea sa utilizeze Reteaua si Serviciile Furnizorului pentru a transmite, a distribui sau stoca material (a) care încalca vreo lege sau vreun regulament aplicabil, (b) într-o maniera care sa duca la încalcarea copy-right-ului, a marcii, a secretului comercial sau a altor drepturi de proprietate intelectuala sau a dreptului la intimitate, la publicitate sau alte drepturi personale ale altor parti, (c) daca acesta este necinstit, obscen, defaimator, calomniator, amenintator, abuziv sau contine un virus, worm, cal Troian sau orice alta componenta de natura sa produca defectiuni, (d) contine oferte frauduloase de bunuri sau servicii sau de orice alte materiale promotionale care contin afirmatii, pretentii sau reprezentari false, de natura sa însele sau sa induca în eroare sau (e) în general, într-o maniera care poate angaja raspunderea penala sau civila a Furnizorului sau a oricarui membru al personalului acestuia.

Furnizorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru vreun material creat sau accesibil pe sau prin Retelele si Serviciile Furnizorului care nu este expediat de sau la cererea Furnizorului. Furnizorul nu monitorizeaza sau exercita nici un control editorial asupra vreunui asemenea material, dar îsi rezerva dreptul de a face acest lucru în masura în care îi este permis de legea aplicabila. Furnizorul nu este responsabil de modalitatea de accesare a unor asemenea materiale pe sau prin intermediul Retelelor si/sau Serviciilor oferite de Furnizor în baza prezentului Contract. Furnizorul nu este raspunzator pentru continutul nici unui web site, altul decat cele care apartin Furnizorului, inclusiv pentru continutul acelor web site-uri legate de web-site-urile care apartin Furnizorului. Legaturile stabilite se pot accesa numai pe Internet.

Nota: Furnizorul aduce la cunostinta Utilizatorului, pe aceasta cale, ca accesarea oricarui material disponibil în Internet, direct sau, dar fara a se limita la, prin autentificarea cu parola, furnizarea datelor personale ale Utilizatorului, inclusiv a numerelor de cont de banca, numar de cont de card bancar de orice tip, acceptul încarcarii unor aplicatii ce se auto-instaleaza, acceptul unor conexiuni automate spre terte destinatii, pot aduce prejudicii morale si/sau materiale Utilizatorului.

Utilizatorii nu pot expedia mesaje care nu au fost solicitate pe e-mail, inclusiv, fara a se limita la, pachete de reclame comerciale sau anunturi de informatii (denumite în continuare "Spam") într-o maniera la care Furnizorul se poate astepta în mod rezonabil ca sa aiba un impact negativ asupra Retelei si Serviciilor acestuia, inclusiv, fara a se limita la, utilizarea unui cont de e-mail din reteaua Furnizorului pentru a expedia mesaje de tip Spam, sau utilizarea serviciului unui alt furnizor pentru a expedia mesaje de tip Spam sau pentru a promova un site care se afla în sau care este conectat la reteaua Furnizorului. În plus, Utilizatorii nu au permisiunea sa utilizeze Reteaua si Serviciile Furnizorului pentru ca (a) sa expedieze mesaje prin e-mail care sunt excesive si/sau au ca intentie sa hartuiasca sau sa deranjeze pe ceilalti utilizatori, (b) sa continue sa expedieze mesaje prin e-mail catre un adresant care a indicat ca el/ea nu doreste sa mai primeasca asemenea mesaje, (c) sa expedieze mesaje prin e-mail care contin informatii contrafacute în titlul de listing ("packet header") TCP/IP, (d) sa expedieze e-mail-uri rauvoitoare, inclusiv, fara a se limita la, mesaje de tip "mailbombing", (e) sa expedieze sau sa primeasca mesaje prin e-mail într-o maniera care încalca politicile de utilizare ale altui furnizor de servicii pe Internet, sau (f) sa utilizeze o casuta postala de e-mail exclusiv ca loc de stocare a datelor.

Utilizatorii pot avea acces prin Reteaua si Serviciile Furnizorului la motoare de cautare, servicii de abonament pe web, spatii de conversatie ("chat areas"), buletine informative, pagini pe web, Usenet, sau alte servicii care promulga reguli, ghiduri sau acorduri care guverneaza utilizarea acestora.

Utilizatorii care expediaza mesaje catre grupurile Usenet sunt raspunzatori pentru faptul ca au luat cunostinta de orice mesaj scris de tip charter sau FAQ care reglementeaza utilizarea unor asemenea grupuri si se supun acestor reglementari. Indiferent de existenta unor asemenea politici, Utilizatorii nu au permisiunea (a) sa expedieze un acelasi mesaj, sau o serie de mesaje similare, catre unul sau mai multe grupuri (expediind în mod excesiv înapoi mesajele sau expediind mesaje multiple catre unul sau mai multe grupuri, lucru care mai este cunoscut si sub denumirea de "Usenet Spam"), (b) sa întrerupa expedierea unor mesaje sau sa le înlocuiasca cu mesaje care nu au fost trimise initial de Utilizator, daca un asemenea Utilizator nu a facut acest lucru în cursul îndeplinirii atributiilor sale ca moderator oficial al grupului, (c) sa expedieze mesaje care contin în titlul de listing ("packet header") informatii contrafacute, sau (d) sa expedieze mesaje care sunt excesive si/sau au ca intentie sa deranjeze sau sa hartuiasca pe ceilalti Utilizatori, inclusiv, fara a se limita la, scrisori în lant ("chain letters").

Utilizatorii nu au voie sa încalce sau sa încerce sa încalce securitatea Retelei si a Serviciilor Furnizorului, inclusiv, fara a se limita la, (a) accesarea de date care nu sunt destinate unui asemenea Utilizator sau patrunderea într-un server sau cont pe care respectivul Utilizator nu are permisiunea sa il acceseze, (b) încercarea de a proba, scana sau încerca vulnerabilitatea unui sistem sau a unei retele sau de a încalca securitatea acestuia/acesteia sau masurile de autentificare fara a fi autorizat în mod corespunzator, (c) încercarea de a interfera cu, de a întrerupe sau a face inutilizabil serviciul de catre un alt utilizator, gazda sau retea, inclusiv, fara a se limita la, mijloace de supraîncarcare, "flooding", "mailbombing" sau "crashing", (d) contrafacerea oricarui "header" TCP/IP sau a oricarei parti din informatia cuprinsa în acesta odata cu expedierea prin e-mail sau catre un grup Usenet, sau (e) declansarea oricarei actiuni în vederea obtinerii de servicii la care un asemenea Utilizator nu are dreptul.

Orice Utilizator despre care Furnizorul hotaraste, dupa cum va socoti de cuviinta, ca a încalcat vreo prevedere a acestei Politici de Utilizare Acceptabile, va primi un avertisment scris si va fi supus, dupa cum Furnizorul va socoti de cuviinta, unei suspendari temporare a serviciilor furnizate pana ce un asemenea Utilizator accepta în scris sa se abtina de la orice alte încalcari viitoare ale acestor prevederi. Totusi, acolo unde Furnizorul va socoti necesar, acesta poate, dupa cum va socoti de cuviinta, sa suspende sau sa întrerupa imediat serviciile furnizate catre un asemenea Utilizator fara a-i mai expedia un asemenea avertisment. Utilizatorii în legatura cu care Furnizorul stabileste ca au comis o a doua încalcare a oricarei prevederi din prezenta Politica de Utilizare Acceptabila vor fi supusi unei suspendari sau întreruperi imediate a serviciilor furnizate, fara vreo notificare prealabila, si Furnizorul poate întreprinde orice actiuni pe care le socoteste potrivite în imprejurarile date în vederea eliminarii sau preîntampinarii unei asemenea încalcari. Furnizorul nu va fi raspunzator pentru nici un fel de pagube de orice natura suferite de Utilizator, Utilizator sau orice terta parte, care rezulta în totalitate sau în parte din exercitarea de catre Furnizor a drepturilor sale în baza acestor politici.